fotogalerie
výběr z našich setkání, mrkněte ...

Farní bohoslužba v neděli 8. prosince 2019

Bohoslužba nemocných v pondělí 25. listopadu 2019

Rozloučení s Michaelem Štojdlem v kostele Nejsv. Trojice 19. listopadu

Dušičková bohoslužba 2. listopadu 2019

Přijímání nových členů do Církve československé husitské 14. července 2019

Křest bratra Milana Patrika v neděli 7. července 2019

Cyrilometodějská poutní bohoslužba v Horosedlech, 5.7.2019

Letnice (křest a biřmování), 8.6.2019

Velikonoční křížová cesta, 19.4.2019

Výstava Medjugorje v našem kostele, 18. března 2019

Farní slivestr 2018

Adventní koncert Petra Hejny a jeho přátel, 23. prosince 2018

Výročí republiky, 28. října 2018

Antonínská oslava narozenin, 2. září 2018

Petrův křest, 12. června 2018

Bohoslužba nemocných pod širým nebem, 1. května 2018

Velikonoce 2018

Koncert Oborohu, 1. dubna 2018